Altan svingninger: Cases – hvornår det går godt og hvornår det går skidt

I dette blogindlæg fokuseres på cases vedrørende altan svingninger/vibrationer. For mere generel information om altansvingninger se her.

I nedenstående cases angives svingningers størrelse, som den målte spredning af accelerationerne over 30 sekunders måletid i 1/3 oktav bånd. Lasttilfældet er almindelig ganglast fra én person, der går frem og tilbage ved en bevægelsesfrekvens omkring 2 Hz. Der sammenlignes med kriteriet i Bygningsberegninger på 0.4 % af tyngdeaccelerationen (0.4%g) – dog indikere disse cases er dette kriterie er (for) skærpet.

Cases: Når det går godt med altan svingninger

I de første 3 cases går godt med altanernes svingninger, selvom accelerationskriteriet i Bygningsberegninger ikke er opfyldt for alle cases.

Case 1: Serielle hotelaltaner i Sverige

 • Målt egenfrekvens:  8.8 Hz
 • Målte accelerationer: 0.5 %g.
 • Brugerklager: Nej (så vidt vides).
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Nej, men tæt på.
 • JSK vurdering af altan svingninger: OK, men på grænsen pga. støj fra vibrerende altanskel – se video nedenfor.
 • Areal: 10-15 m^2 (ikke målt)
 • Egenvægt: Ikke kendt

Case 2: Frithængende stålaltan

 • Målt egenfrekvens:  8.6 Hz
 • Målte accelerationer: 1.3 %g
 • Brugerklager: Nej.
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Nej.
 • JSK vurdering af altan svingninger: OK
 • Konstruktion: Stål 
 • Areal: 5-8 m^2 (ikke målt)
 • Egenvægt: Ikke kendt
 • Foto: Nej
Accelerationsmålinger på altan ved ganglast fra én person.

Case 3: Lille frithængende stålaltan

 • Målt egenfrekvens: 29 Hz
 • Målte accelerationer: 0.4 %g
 • Brugerklager: Nej.
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Ja
 • JSK vurdering af altan svingninger: OK
 • Konstruktion: Stål 
 • Areal: 2-4 m^2 (ikke målt)
 • Egenvægt: Ikke kendt

Cases: Når det går skidt med altan svingninger

I de næste 3 cases går det skidt med altanernes svingninger (baseret på JSKs vurdering), selv egenfrekvensen er over eller tæt på 8 Hz i flere af tilfældene.

Case 4: Frithængende altan i betonplade

 • Målt egenfrekvens: 7.6 Hz
 • Målte accelerationer: 2.6 %g
 • Brugerklager: Vides ikke.
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Nej.
 • JSK vurdering af altan svingninger: Ikke OK.
 • Konstruktion: Betonplade med rækværk i glas
 • Areal: 10-15 m^2 (ikke målt)
 • Egenvægt: Ikke kendt

Case 5: Frithængende stålaltan med trægulv

 • Målt egenfrekvens: 13 Hz
 • Målte accelerationer: 2.0 %g
 • Brugerklager: Ja.
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Nej.
 • JSK vurdering af altan svingninger: Ikke OK.
 • Konstruktion: Betonplade med rækværk i glas
 • Areal: 6 m^2
 • Egenvægt: 510 kg

Case 6: Frithængende stålaltan med trægulv

 • Målt egenfrekvens: 6.0 Hz
 • Målte accelerationer: 1.9 %g
 • Brugerklager: Ja.
 • Opfylder kriterie på 0.4%g: Nej.
 • JSK vurdering af altan svingninger: Ikke OK.
 • Konstruktion: Stålaltan med trægulv og rækværk i glas
 • Areal: ca. 10 m^2
 • Egenvægt: 2000 kg
altansvingninger

Konklusion ang. altan svingninger

 • Forudsigelse af om altaners vibrationskomfort er iorden er ikke altid lige til.
 • Et egenfrekvenskrav på 8 Hz er ikke altid tilstrækkeligt til at afgøre om vibrationskomforten af en altan er iorden (se Case 5).
 • Accelerationskravet på 0.4%g fra Bogen Bygningsberegninger er nok for skærpet til at afgøre om vibrationskomforten af en altan er iorden. Det vil for rigtig mange altaner være umuligt at opfylde et accelerationskrav på 0.4 %g. Det besværliggøres yderligere af at de beregnede accelerationer ofte vil være større end de målte.

Leave a Reply