Cases

Case: Accelerationsberegninger og målinger

En aftale mellem CG Jensen A/S og JSK Vibrations ApS inkluderer følgende leverancer:

  1. Excel-ark og notat til accelerationsberegninger af bjælker.
  2. Vibrationsmålinger på betondæk til kalibrering af egenfrekvensberegninger, så de bliver mindre konservative.

Excel-arket er et tillæg til et eksisterende Excel-ark, der udregner egenfrekvens og masse for en HSQ-bjælke. Accelerationerne udregnes ved hjælp af en dynamisk beregningsmodel, og sammenlignes med kravene for kontorer og boliger i det Danske Nationale Anneks: EN 1990 DK NA. Det betyder at vibrationskomforten for bjælker og dæk med en egenfrekvens mindre end 8 Hz, ofte kan eftervises til at være ”OK” ved at foretage accelerationsberegninger og sammenligne med accelerationskravene i normen. Hvis et egenfrekvenskrav på eksempelvis 8 Hz er dimensionerende, kan det give store besparelser, istedet at anvende accelerationskrav, idet overdimensionering minimeres.

Konklusion
CG Jensen kan fremover undgå unødvendig overdimensionering af deres bærende bjælker på baggrund af de udførte vibrationsmålinger og værktøjet til accelerationsberegninger.

Update: På en administrationsbygning blev stålmængden reduceret fra 110 ton til 75 ton, via ovenstående Excel-ark og vibrationsmålinger.

Excelark til beregning af accelerationer

Yderligere information:
1. Artikel vedr. dynamisk beregningsmodel: “Vibrational Response of Structures Exposed to Human-induced Loads”
2. Artikel: ” Besparelser via Accelerationsberegninger”

Case: Vibrationsmålinger til Renovationsprojekt

I forbindelse med en totalrenovering af et byggeri på Amager, valgte bygherre Gefion Group og rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen A/S at få foretaget vibrationsmålinger på et af de eksisterede etagedæk. Formålet var:

  1. Sikre at det nye byggeri overholdte de opsatte vibrationskrav.
  2. Undgå tidskrævende finite element modeling af eksisterende konstruktion, som er mindre nøjagtig end målingerne.

JSK Vibrations ApS udførte vibrationsmålinger til bestemmelse af egenfrekvenser og dæmpning for den eksisterende konstruktion og kunne via de målte egenfrekvenser omregne til egenfrekvenserne for det nye byggeri.

Konklusion
Det blev konkluderet at vibrationskomforten for det nye byggeri bliver iorden.

Case: Vibrationsberegninger for gangbro

I forbindelse med dimensionering af en indendørs gangbro, hjalp JSK Vibrations ApS med:

1. Vurdering af vibrationskrav.
2. Beregning af accelerationer (svingningers størrelse)
3. Beregninger vedr. svingningsdæmpere (antal, pris, masse, dimensioner, egenfrekvens osv.).

Svingningsform af Gangbro

Analysen blev foretaget allerede i udbudsfasen og resultaterne blev bl.a. anvendt til beregne omkostninger for broprojektet med svingningsdæmpere.

Konklusion
Det viste sig at være en markant mere økonomisk løsning, at anvende svingningsdæmpere fremfor at øge broens tværsnitshøjde.

Se flere cases her: https://jsk-vibrations.com/blog/

Ring på + 45 61 39 61 62 eller skriv på jsk@jsk-vibrations.com for at høre mere.