Eksempler – når kravene til grænseacceleration er FOR skærpet

I dette blog indlæg listet resultaterne fra en række eksempler, hvor kravene til grænseacceleration for boliger og kontorer i EN 1990 DK NA, er for skærpet. Kravene er ofte meget vanskelige at opfylde for tungere betonbyggerier og stort set umulige at opfylde for konstruktioner, som ikke er udført i beton. Problemet forstærkes af at modellen … Continue reading Eksempler – når kravene til grænseacceleration er FOR skærpet

Case: 80% reduktion af stivhed for kompositbjælker

Formålet med sagen er at analysere vibrationskomforten af et etagedæk ved ganglaster. Etagedækket består af 320 huldæk, som lægger af på kompositbjælker. Vibrationskomforten vurderes på baggrund af beregninger af accelerationerne, hvor bøjningsstivheden af kompositbjælkerne ændres imellem de forskellige cases. Figure 1. Etagedæk Kompositbjælkerne, hvis tværsnit skal optimeres, er markeret med stiplede linjer på Figur 1. … Continue reading Case: 80% reduktion af stivhed for kompositbjælker

Altan svingninger: Cases – hvornår det går godt og hvornår det går skidt

I dette blogindlæg fokuseres på cases vedrørende altan svingninger/vibrationer. For mere generel information om altansvingninger se her. I nedenstående cases angives svingningers størrelse, som den målte spredning af accelerationerne over 30 sekunders måletid i 1/3 oktav bånd. Lasttilfældet er almindelig ganglast fra én person, der går frem og tilbage ved en bevægelsesfrekvens omkring 2 Hz. … Continue reading Altan svingninger: Cases – hvornår det går godt og hvornår det går skidt

3 cases, hvor et 8 Hz krav går galt.

Case 1 Boligtype: KontorMålte egenfrekvenser: 10 HzMålte acceleraioner: ca. 1.5-2.5 % af tyngdeaccelerationen.Brugerklager: Ja.Gulv konstruktion: Trapezplade Spænd: 5.5 mEgenvægt, gulv: 1.35 kN/m^2 Case 2 Boligtype: BeboelseMålte egenfrekvenser: 14-15 HzMålte acceleraioner: ca. 1.4-1.9 % af tyngdeaccelerationen.Brugerklager: Ja.Gulv opbygning: C-profil, svalehaleplader, 60 mm betondæk.Spænd: Ned til 3.5-4 meter. Egenvægt, gulv: 1.7 kN/m^2 Case 3 Boligtype: KontorMålte egenfrekvenser: 9 HzMålte acceleraioner: ca. 0.8-0.9 % af tyngdeaccelerationen.Brugerklager: Ja.Gulv opbygning: Indskudt let dæk md træbjælkerSpænd: ca. 6 meter.Egenvægt, gulv: 1.6 kN/m^2 Se flere cases her:https://jsk-vibrations.com/cases/

Q&A

Hvis du har spørgsmål kan de stilles i kommentarfeltet eller på jsk@jsk-vibrations.com Q1: Vil det sige at selv om egenfrekvensen er meget lav (i dette tilfælde 3 og 3,2 Hz), kan konstruktionen vurderes ok, så længe accelerationskravet er overholdt (under 0,2% af tyngdeaccelerationen)? A1: Ja. Opfyldelse af accelerationkravet er det afgørende og vibrationskomforten kan sagtens … Continue reading Q&A