Besparelser via accelerations beregninger

Accelerations beregninger - hvorfor? https://www.youtube.com/watch?v=kjyg5gWnZBI I byggeindustrien dimensioneres der traditionelt for vibrationer via egenfrekvenskrav på eksempelvis 8 Hz. Det er ærgeligt, da der i langt de fleste tilfælde kan bygges mere økonomiske og bæredygtige konstruktioner, hvis der istedet anvendes accelerations beregninger og -krav. Nedenstående tabel viser en sammenligning af konstruktioner dimensioneret via egenfrekvenskrav og accelerationskrav. … Continue reading Besparelser via accelerations beregninger

Altan vibrationer 2.0

Baggrund Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget og derfor kan være særligt følsomme overfor person-inducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent. Mange steder … Continue reading Altan vibrationer 2.0

Vibration measurements with a smart phone

Vibration measurements - the old way Traditionally vibration measurements for obtaining natural frequencies and damping is performed with a large setup including: Folding table, data acquisition board, amplifier, PC, accelerometer and a lot of wires. This setup gives the most accurate measurements and is still the preferred method when doing vibration measurements, where high accuracy … Continue reading Vibration measurements with a smart phone

Tommelfingerregler: Hvornår er svingninger i byggebranchen vigtige?

Når man som konstruktionsingeniør er ved at designe konstruktionselementer til et byggeprojekt, kan det være praktisk med en række tommelfingerregler for at afdække om svingninger er vigtige for en den aktuelle konstruktion. Jo lettere en konstruktion er og jo længere spændet er mellem understøtningspunkterne jo vigtigere bliver vibrationerne for en konstruktion. Dette leder os til … Continue reading Tommelfingerregler: Hvornår er svingninger i byggebranchen vigtige?

Svingningsdæmper

En svingningsdæmper kommer i mange forskellige typer til forskellige industrielle formål. Dæmperne i dette indlæg er såkaldte tuned masse dæmpere (TMD'er), som anvendes i bygninger. De omtales ofte som vibrationsdæmpere og effekten af en dæmper kan ses i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8 https://www.youtube.com/watch?v=f1U4SAgy60c Hvorfor? Svingningsdæmpere anvendes til dæmpe en konstruktions bevægelser, når den er udsat for … Continue reading Svingningsdæmper

Vibrationer grænseværdier

"Hvor store må vibrationerne være?", "Vibrationer grænseværdier" eller "Vibrationskrav". Kært barn har mange navne, men det handler om at kunne sammenligne de beregnede eller målte vibrationer med en grænseværdi, som gerne skal være opfyldt. Vibrationer grænseværdier - EN 1990 DK NA Dette indlæg omhandler bygningskonstruktioners grænseværdier for vibrationer og der sammenholdes med specifikationerne i Det … Continue reading Vibrationer grænseværdier