Q&A

Hvis du har spørgsmål kan de stilles i kommentarfeltet eller på jsk@jsk-vibrations.com Q1: Vil det sige at selv om egenfrekvensen er meget lav (i dette tilfælde 3 og 3,2 Hz), kan konstruktionen vurderes ok, så længe accelerationskravet er overholdt (under 0,2% af tyngdeaccelerationen)? A1: Ja. Opfyldelse af accelerationkravet er det afgørende og vibrationskomforten kan sagtens … Continue reading Q&A

Vibrationsdæmpning og vibrationsdæmpere

Termerne svingningsdæmper og vibrationsdæmpning/vibrationsdæmpere bruges i fleng om flere forskellige metoder til at dæmpe svingninger/vibrationer. At dæmpe vibrationer betyder at få vibrationer til at blive mindre og få dem til at forsvinde hurtigere. I det følgende anvendes vibrationsdæmpning og vibrationsdæmpere som de overordnede termer, der dækker alt fra stødabsoberende måtter og klodser til tunede massedæmpere. … Continue reading Vibrationsdæmpning og vibrationsdæmpere

Hvilket niveau er I på?

Niveau 1: Egenfrekvenskrav Konstruktioner dimensioneres via egenfrekvenskrav, som eksempelvis 8 Hz (boliger) eller 10 Hz (fitness centre). Risiko: Kraftig over- eller underdimensionering. Niveau 2: Accelerationskrav Konstruktioner dimensioneres via accelerationskrav, som eksempelvis 0.1 % (boliger) eller 0.2 % (kontorer) af tyngdeaccelerationen. Niveau 3A: Vibrationsmålinger Vibrationsmålinger anvendes forebyggende til design. Der måles egenfrekvenser og dæmpning på lignende … Continue reading Hvilket niveau er I på?

Altan vibrationer 2.0

Baggrund Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget og derfor kan være særligt følsomme overfor person-inducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent. Mange steder … Continue reading Altan vibrationer 2.0

Vibration measurements with a smart phone

Vibration measurements - the old way Traditionally vibration measurements for obtaining natural frequencies and damping is performed with a large setup including: Folding table, data acquisition board, amplifier, PC, accelerometer and a lot of wires. This setup gives the most accurate measurements and is still the preferred method when doing vibration measurements, where high accuracy … Continue reading Vibration measurements with a smart phone