Afstivning vs. svingningsdæmpere

Når en konstruktion skal overholde de gældende vibrationskrav kan dette eksempelvis håndteres ved at afstive konstruktionen eller installere svingningsdæmpere. Det kan eksempelvis være relevant for gangbroer, trapper, tribuner eller dækkonstruktioner til fitness centre. Fordelen ved afstivning er en forholdsvis lille arbejdsindsats i designfasen, idet der ofte blot ændres en parameter (oftest profilhøjden) i en finite … Continue reading Afstivning vs. svingningsdæmpere

Hvilke frekvenser føles mest generende?

Vibrationskravene for vertikale vibrationer har mindsteværdier mellem 4-8 Hz. Disse ISO 10137 baseret kurver, bygger på forsøg, hvor man har konkluderet at personer er mest sensitive overfor vibrationer mellem 4-8 Hz, og mindre sensitive overfor frekvenser udenfor dette interval. Det betyder at to gunstige faktorer er gældende for vibrationer over 8 Hz: 1. Vibrationerne føles … Continue reading Hvilke frekvenser føles mest generende?

Øget bjælkekapacitet via FEM-design

Ved at medtage stivheden fra en overliggende dækkonstruktion i en bjælkeberegning, vil snitkræfterne ofte kunne reduceres og egenfrekvenserne øges, idet stivheden af det samlede system bliver større. Det kan medføre mindre konstruktionselementer og/eller mindre behov for forstærkning, som kan være relevant for både nyggeri og renoveringsprojekter Der tages udgangspunkt i ombygningsprojekt fra industrien bestående af … Continue reading Øget bjælkekapacitet via FEM-design

Besparelser via accelerations beregninger

Accelerations beregninger - hvorfor? https://www.youtube.com/watch?v=kjyg5gWnZBI I byggeindustrien dimensioneres der traditionelt for vibrationer via egenfrekvenskrav på eksempelvis 8 Hz. Det er ærgeligt, da der i langt de fleste tilfælde kan bygges mere økonomiske og bæredygtige konstruktioner, hvis der istedet anvendes accelerations beregninger og -krav. Nedenstående tabel viser en sammenligning af konstruktioner dimensioneret via egenfrekvenskrav og accelerationskrav. … Continue reading Besparelser via accelerations beregninger