Hvilke frekvenser føles mest generende?

Vibrationskravene for vertikale vibrationer har mindsteværdier mellem 4-8 Hz. Disse ISO 10137 baseret kurver, bygger på forsøg, hvor man har konkluderet at personer er mest sensitive overfor vibrationer mellem 4-8 Hz, og mindre sensitive overfor frekvenser udenfor dette interval. Det betyder at to gunstige faktorer er gældende for vibrationer over 8 Hz: 1. Vibrationerne føles … Continue reading Hvilke frekvenser føles mest generende?

Øget bjælkekapacitet via FEM-design

Ved at medtage stivheden fra en overliggende dækkonstruktion i en bjælkeberegning, vil snitkræfterne ofte kunne reduceres og egenfrekvenserne øges, idet stivheden af det samlede system bliver større. Det kan medføre mindre konstruktionselementer og/eller mindre behov for forstærkning, som kan være relevant for både nyggeri og renoveringsprojekter Der tages udgangspunkt i ombygningsprojekt fra industrien bestående af … Continue reading Øget bjælkekapacitet via FEM-design

Besparelser via accelerations beregninger

Accelerations beregninger - hvorfor? https://www.youtube.com/watch?v=kjyg5gWnZBI I byggeindustrien dimensioneres der traditionelt for vibrationer via egenfrekvenskrav på eksempelvis 8 Hz. Det er ærgeligt, da der i langt de fleste tilfælde kan bygges mere økonomiske og bæredygtige konstruktioner, hvis der istedet anvendes accelerations beregninger og -krav. Nedenstående tabel viser en sammenligning af konstruktioner dimensioneret via egenfrekvenskrav og accelerationskrav. … Continue reading Besparelser via accelerations beregninger

8 Hz reglen

I det Danske Nationale Anneks: EN 1990 DK NA er der for boliger og kontorer angivet at egenfrekvenser over 8 Hz "ofte giver tilfredsstillende komfort". Det er en udemærket tommelfingerregler, hvis man er opmærksom på faldgrupperne. Ved egenfrekvenser over 8 Hz er de overharmoniske last komponenter typisk lave, hvilket medfører et meget lille resonans bidrag, … Continue reading 8 Hz reglen