Svingningsdæmper

En svingningsdæmper kommer i mange forskellige typer til forskellige industrielle formål. Dæmperne i dette indlæg er såkaldte tunede masse dæmpere (TMD'er), som anvendes i bygninger. De omtales ofte som vibrationsdæmpere og effekten af en dæmper kan ses i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8 https://www.youtube.com/watch?v=f1U4SAgy60c Hvorfor? En tunet massedæmper anvendes til dæmpe en konstruktions bevægelser, når den er … Continue reading Svingningsdæmper

Vibrationer grænseværdier

"Hvor store må vibrationerne være?", "Vibrationer grænseværdier" eller "Vibrationskrav". Kært barn har mange navne, men det handler om at kunne sammenligne de beregnede eller målte vibrationer med en grænseværdi, som gerne skal være opfyldt. Vibrationer grænseværdier - EN 1990 DK NA Dette indlæg omhandler bygningskonstruktioners grænseværdier for vibrationer og der sammenholdes med specifikationerne i Det … Continue reading Vibrationer grænseværdier

Altan vibrationer

Baggrund Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget derfor kan være særligt følsomme overfor personinducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent. Mange steder betragtes det … Continue reading Altan vibrationer

Afstivning vs. svingningsdæmpere

Når en konstruktion skal overholde de gældende vibrationskrav kan dette eksempelvis håndteres ved at afstive konstruktionen eller installere svingningsdæmpere. Det kan eksempelvis være relevant for gangbroer, trapper, tribuner eller dækkonstruktioner til fitness centre. Fordelen ved afstivning er en forholdsvis lille arbejdsindsats i designfasen, idet der ofte blot ændres en parameter (oftest profilhøjden) i en finite … Continue reading Afstivning vs. svingningsdæmpere

Hvilke frekvenser føles mest generende?

Vibrationskravene for vertikale vibrationer har mindsteværdier mellem 4-8 Hz. Disse ISO 10137 baseret kurver, bygger på forsøg, hvor man har konkluderet at personer er mest sensitive overfor vibrationer mellem 4-8 Hz, og mindre sensitive overfor frekvenser udenfor dette interval. Det betyder at to gunstige faktorer er gældende for vibrationer over 8 Hz: 1. Vibrationerne føles … Continue reading Hvilke frekvenser føles mest generende?