Hvad siger kunderne?

“Vi brugte Jonas fra JSK Vibrations til analyse af rytmisk personlast i en bevægelsessal. Af hensyn til omkostninger var der et par design iterationer, hvor Jonas bl.a. var behjælpelig konkrete forslag til, hvordan den bærende konstruktion kunne reduceres og hvad konsekvenserne var.
Der var klar kommunikation fra Jonas i gennem hele forløbet og dokumentationen blev i alle tilfælde fremsendt før den aftalte tid. Kan kun anbefale Jonas og JSK Vibrations.

★ ★ ★ ★ ★ Anne-Sophie Bækgaard, Sweco Danmark A/S

Jonas fra JSK Vibrations hjalp med analyse af svingninger fra ganglast i en kontorbygning med lange spænd. Dokumentationen blev fremsendt før den aftalte tid og indenfor det aftalte budget.
★ ★ ★ ★ ★ Marianne Steffensen, Wissenberg A/S

Vi brugte Jonas fra JSK Vibrations til analyse af svingninger fra en CT-scanner på et etagedæk og fik herunder udført vibrationsmålinger. Der var klar kommunikation fra Jonas i gennem hele forløbet og dokumentationen blev i alle tilfælde fremsendt inden den aftalte tid og indenfor budget. Kan kun anbefale Jonas og JSK Vibrations.
★ ★ ★ ★ ★ Morten Høyen, Lyngkilde Rådgivende ingeniører

Vi havde en tribune, hvor Jonas fra JSK Vibrations hjalp med analyse af rytmisk personlast. Efter analysen opstod der behov for en designændring og Jonas var hurtig til at få indarbejdet det i analysen. Der var klar kommunikation fra Jonas igennem hele forløbet og dokumentationen blev i alle tilfælde fremsendt før den aftalte tid.
★ ★ ★ ★ ★ Christoffer Lind Pedersen, hamiconsult a/s

Vi arbejdede med JSK Vibrations i forbindelse med analyse af rytmisk personlast i en kommende bevægelsessal og fitnesscenter. Projektet var et renoveringsprojekt og vi fik indledningsvis foretaget vibrationsmålinger. Der var klar kommunikation fra Jonas i gennem hele forløbet og dokumentationen blev i alle tilfælde fremsendt før den aftalte tid. Kan kun anbefale Jonas og JSK Vibrations. 5 Stjerner herfra ★★★★★
★ ★ ★ ★ ★ Birgitte Kirsten Andersen, Wissenberg A/S

“Vi brugte JSK Vibrations i forbindelse med dimensionering af et byggeri, hvor vibrationskomfort var afgørende. Jonas hjalp os via skærmdeling ved adskillige møder og bidrog blandt andet med sparring angående antagelser og modellering til vores Finite element model, samt komfortkrav fra altaner. Det er nemt at sætte et møde op og få hjælp. 5 stjerner til JSK Vibrations herfra.”
★ ★ ★ ★ ★ Frank Jørgensen, INGENIØR’NE A/S

“Tak for hurtig reaktion og overskuelig rapport retur, dette er professionelt arbejde. Til 5 stjerner”
★ ★ ★ ★ ★ Steen Bojensen, CSK Stålindustri A/S

“Kompetent vejledning, hurtig levering af brugbart materiale. Generelt en rigtig positiv oplevelse med løbende opfølgning fra Jonas’ side.”
★ ★ ★ ★ ★ Rasmus Collin, Peikko Danmark

“I forbindelse med etablering af fitness center i en eksisterende bygning hjalp JSK med egenfrekvensmåling på den eksisterende konstruktion samt efterfølgende vurdering af omfanget af nødvendige tiltag. JSK leverede indenfor de aftalte rammer mht. tid og økonomi.”
★ ★ ★ ★ ★ Michael Lind, AB Clausen A/S

“Vibrationskomfort af en gangbro. Vi var igang med at projektere en gangbro, men var i tvivl om komforten og hvor dyrt det evt. ville være hvis den skulle dæmpes, hvorfor vi tog kontakt til JSK Vibrations. JSK Vibrations hjalp med vurderingen af broens komfort i form af et notat, der beskrev at der var brug for dæmpning og et konkret tilbud på hvad det ville koste. Hele processen var effektiv og det var nemt at kommunikere omkring, hvad vores behov var. Vi oplevede generelt en meget høj faglighed i hele forløbet. JSK Vibrations fulgte op på notatet med en opringing for at sikre at vi havde fået alt den nødvendige information.”
★ ★ ★ ★ ★ Nicolaj Damsbo Karlsen, Sweco

“Egenfrekvensmåling og accelerationsberegninger på stålbjælker for CG Jensen. Jeg kontaktede JSK vibrations for at høre om mulighederne for optimering af vores stålbjælker ift. egenfrekvens og accelerationer. Vi fik en god dialog fra starten af, hvor Jonas kom forbi kontoret og forklarede om mulighederne for målinger og beregninger. Vi aftalte herefter, at JSK skulle hjælpe med målinger på nogle bjælker på en byggeplads, samt efterfølgende databehandling og accelerationsberegninger. Vi fik herefter implementeret resultaterne i vores regneark og anvender fremadrettet disse for dimensioneringen af vores stålbjælker. Resultaterne blev dokumenteret fint i et notat, så der var klarhed om hvad der var blevet udført af målinger og hvordan disse kunne anvendes. Hele forløbet har resulteret i en væsentlig materialebesparelse, samtidigt med, at vi har opnået en større forståelse for egenfrekvens- vs. accelerationsberegninger, og er derved klædt bedre på til fremtidige udfordringer på dette område. Jeg vil gerne give JSK mine varmeste anbefalinger.”
★ ★ ★ ★ ★ Hussein Al-Nema, CG Jensen

Se mange af de originale anmeldelser på google her.