Altan vibrationer 2.0

Baggrund

Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget og derfor kan være særligt følsomme overfor person-inducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent.

Mange steder betragtes det ofte som en stor fordel, hvis en bygning har et udendørs areal som en altan eller en terrasse. Det har ført til at mange nyere lejligheder konstrueres med altaner. Desuden er der opstået virksomheder, som specialisere sig I at eftermontere altaner til eksisterende byggerier, men ikke nødvendigvis beskæftiger sig med altan vibrationer.

Eksempel på udkragede altaner.

Vibrationskrav og normer for altaner

Altan vibrationer overvejes sjældent før, der er en bruger, der klager. Det hænger sandsynligvis sammen med at Det Danske Nationale Anneks ikke indeholder krav til altan vibrationer. Bogen Bygningsberegninger, diskutere emnet kort og skriver:

” (…) en vejledende værdi omkring 0.4 % (for mindre altaner) af tyngdeaccelerationen, oftest vil opleves som tilfredsstillende af brugerne.”

Selvom alle målinger som JSK Vibrations har kendskab til, viser at ovenstående er korrekt, tyder meget på at kravet er alt for skærpet og i praksis umuligt at overholde for mange mindre altaner.

En fornuftig grænseværdi afhænger af filtreringen og den tid som spredningen er taget over.

Målt data: Svingninger af altaner

JSK Vibrations indsamler løbende vibrationsdata fra altaner, for at have et så godt udgangspunkt som muligt for at fastsætte brugervenlige, men samtidig fornuftige vibrationskrav til altaner.

En række målinger for udkragede altaner, hvor brugerne ikke var tilfredse med svingningskomforten viser egenfrekvenser op til 16 Hz og målte accelerationer op til 3 % af tyngdeaccelerationen.

For svingninger af altaner anbefales det ikke at anvende et egenfrekvenskrav alene. Det er ikke unormalt for altaner med egenfrekvenser større end 8 Hz at, der genereres vibrationer som, brugerne oplever som generende.

Forbedringsforslag – altan vibrationer

For mindre altaner kan det være vanskeligt at komme ned omkring de vejledende værdier for accelerationerne, grundet altanernes forholdvis lille egenvægt.

Brugeroplevelsen vil dog ofte kunne forbedres markant i form af afstivning. En fornuftig afstivningen kan for eksempel medfører en ændring i svingningsformen og/eller mindre svingninger af rækværket.

Det første skridt i en bygget sag om altan vibrationer vil ofte være at foretage vibrationsmålinger i udgangsituationen. På den både kvantificeres brugeroplevelserne, og der kan findes en fornuftig løsning, som alle parter kan se effekten af.

Se mere om vibrationsmålinger her:
https://jsk-vibrations.com/vibrationsmaalinger/

2 thoughts on “Altan vibrationer 2.0

  1. Interesting. One problem for us is that, in the case of small projects, the budget does not support a full modal survey, or even the briefest of design for dynamics. The nature of the end user also exacerbates the problem because behaviour in private persons’ environments is very varied and unpredictable.

Leave a Reply