Altan vibrationer 2.0

Baggrund

Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget og derfor kan være særligt følsomme overfor person-inducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent.

Mange steder betragtes det ofte som en stor fordel, hvis en bygning har et udendørs areal som en altan eller en terrasse. Det har ført til at mange nyere lejligheder konstrueres med altaner. Desuden er der opstået virksomheder, som specialisere sig I at eftermontere altaner til eksisterende byggerier, men ikke nødvendigvis beskæftiger sig med altan vibrationer.

Eksempel på udkragede altaner.

Vibrationskrav og normer for altaner

Altan vibrationer overvejes sjældent før, der er en bruger, der klager. Det hænger sandsynligvis sammen med at Det Danske Nationale Anneks ikke indeholder krav til altan vibrationer. Bogen Bygningsberegninger, diskutere emnet kort og skriver:

” (…) en vejledende værdi omkring 0.4 % af tyngdeaccelerationen, oftest vil opleves som tilfredsstillende af brugerne.”

Selvom alle målinger som JSK VIbrations har kendskab til, viser at ovenstående er korrekt, tyder meget på at kravet er alt for skærpet og i praksis umuligt at overholde for mange altaner.

En fornuftig grænseværdi afhænger af filtreringen og spredningens måletiden (den tid som spredningen er taget over). Samme måling med spredningens måletid på 1 sekund og ingen filtering vil give et meget markant forskellig værdi fra samme måling med spredningens måletid på 30 sekunder og filtrering med 1/3 oktavbånd [?].

Målt data: Svingninger af altaner

JSK Vibrations indsamler løbende vibrationsdata fra altaner, for at have et så godt udgangspunkt som muligt for at fastsætte brugervenlige, men samtidig fornuftige vibrationskrav til altaner.

Nedenfor er angivet en række målinger for udkragede altaner, hvor brugerne ikke var tilfredse med svingningskomforten. Det ses at egenfrekvenserne ligger mellem 8-16 Hz og de målte accelerationer ligger mellem 0.8-3 % af tyngdeaccelerationen. Det er uklart om brugerne var utilfredse med alle altanerne, da de var indeholdt i samme projekt.

Målte egenfrekvenser og accelerationer for altaner.
Målte altan vibrationer

For svingninger af altaner anbefales det ikke at anvende et egenfrekvenskrav alene. Det er ikke unormalt for altaner med egenfrekvenser større end 8 Hz at, der genereres vibrationer som, brugerne oplever som ubehagelige og uacceptable.

Forbedringsforslag – altan vibrationer

For mindre altaner kan det være vanskeligt at komme ned omkring de vejledende værdier for accelerationerne, grundet altanernes forholdvis lille egenvægt.

Brugeroplevelsen vil dog ofte kunne forbedres markant i form af afstivning. En fornuftig afstivningen kan for eksempel medfører en ændring i svingningsformen og/eller mindre svingninger af rækværket.

Det første skridt i en sag om altan vibrationer vil ofte være at foretage vibrationsmålinger i udgangsituationen. På den både kvantificeres brugeroplevelserne, og der kan findes en fornuftig løsning, som alle parter kan se effekten af.

Se mere om vibrationsmålinger her:
https://jsk-vibrations.com/vibrationsmaalinger/

One thought on “Altan vibrationer 2.0

Leave a Reply