Hvilket niveau er I på?

Niveau 1: Egenfrekvenskrav

Konstruktioner dimensioneres via egenfrekvenskrav, som eksempelvis 8 Hz (boliger) eller 10 Hz (fitness centre).
Risiko: Kraftig over- eller underdimensionering.

Niveau 2: Accelerationskrav

Konstruktioner dimensioneres via accelerationskrav, som eksempelvis 0.1 % (boliger) eller 0.2 % (kontorer) af tyngdeaccelerationen.

Niveau 3A: Vibrationsmålinger

Vibrationsmålinger anvendes forebyggende til design. Der måles egenfrekvenser og dæmpning på lignende konstruktioner, som den der dimensioneres.

Potentiale: Besparelser i form af 20-40 % højere egenfrekvenser og 50-100 % højere dæmpning.

Niveau 3B: Svingningsdæmpere

Svingningsdæmpere tænkes ind i designet fra start. Business cases opstilles for konstruktionen henholdsvis med og uden svingningsdæmpere. Relevant for boliger og kontorer m.v.
Potentiale: Besparelser via reduktion af accelerationer med 25-75 %.

Resultater:

  • Case med HSQ-bjælker til en administrationsbygning viste en besparelse på 35 ton (32 %) stål i konstruktionen ved at gå fra Niveau 1 til 3A.
  • Case med en gangbro viser en besparelse på 1.1 mio. kr. (17%) ved at anvende svingningsdæmpere fremfor ekstra afstivning (dvs. ved at gå fra Niveau 2 til 3B)

Se mere her: https://jsk-vibrations.com/cases/

Leave a Reply