Vibrationsdæmpning og vibrationsdæmpere

Termerne svingningsdæmper og vibrationsdæmpning/vibrationsdæmpere bruges i fleng om flere forskellige metoder til at dæmpe svingninger/vibrationer. At dæmpe vibrationer betyder at få vibrationer til at blive mindre og få dem til at forsvinde hurtigere.

I det følgende anvendes vibrationsdæmpning og vibrationsdæmpere som de overordnede termer, der dækker alt fra stødabsoberende måtter og klodser til tunede massedæmpere.

Vibrationsdæmpning via tunede massedæmpere

Hos JSK Vibrations bruges betegnelsen svingningsdæmpere ofte om tunede massedæmpere (TMD’er), som typisk har en vægt på 50-3000 kg.

Vibrationsdæmper: Vibrationsdæmpning via tuned massedæmper

Tunede masse dæmpere (svingningsdæmpere) er designet til et dæmpe svingningerne ved en bestemt frekvens. De anvendes ofte, når det ønskes at dæmpe en vibration, hvor lasten (fx fra personer eller maskiner) er i resonans med en af bygningens egenfrekvenser. Læs mere om svingningsdæmpere her.

Vibrationsdæmpere: Klodser og måtter

I modsætning til tunede massedæmpere virker vibrationsdæmpende klodser og måtter ofte bedre ved stødlaster. Klodserne kan bestå af et fjedersystem eller af ren gummi. Som eksempler kan nævnes måtter/gulvbelægning på eksempelvis trapper og i fitness centre til at dæmpe stød fra fitnessmaskiner og håndvægte, der smides.

Det er også derfor der idag produceres mange stødabsorberende håndvægte med en gummibelægning fremfor i rent stål. Herved reduceres vibrationer og støj, når en håndvægt smides på gulvet. Det gælder for vibrationer i selve fitness centeret, men også i tilstødende rum og etager.

På samme måde kan løbebånd give gener i omkring liggende rum. En case inkludere klager fra en restaurant, som var lokaliseret under et fitness center, hvor vibrationerne fra løbebåndene virkede generende for restaurantens gæster.

Generelt er det bedst overveje nøje, hvor et fitness lokale skal placeres og hvad der skal foregå i de tilstødende rum. Risikoen for vibrationsproblemer kan reduceres ved at placere fitnesscenteret på den nederste etage (kælder/stue).

Afgørende parameter for, hvordan vibrationskomforten vil opleves i alle rum er vægten og egenfrekvensen af gulvet. Disse er oftest vanskelige at ændre på efter opførelse af bygningen. Man skal således være særligt opmærksom på lette gulvkonstruktioner, som eksempelvis indskudte dæk.

Læs mere om konkrete forbedringsforslag for fitness centre her.

Støj

Støj og vibrationer er to sider af samme sag, idet støj i virkeligheden er luftbårne vibrationer. I praksis kan det være svært at skelne mellem de to. En lavpraktisk metode til at finde ud af om et problem primært er støj, strukturelle vibrationer eller begge dele, er at stille sig i lokalet med høreværn på. Er problemet forsvundet er det primært luftbårne vibrationer (støj). Er problemet der stadig er det nok struktuelle vibrationer, som typisk mærkes via gulvet.

Der kan være situationer, hvor en væg der vibrere giver støj og problemet består således både af en vibrationsdel og støj del. Erfaring viser, hvis der opleves generende vibrationer og støj samtidigt, vil begge dele føles værre end, hvis de blev oplevet hver for sig.

Fælles for begge dele gælder at man ofte har brug for at kvatificere problemet via målinger.

Skriv til jsk@jsk-vibrations.com for at høre mere eller læs mere vibrationsmålinger her:

https://jsk-vibrations.com/vibrationsmaaling-paa-bygninger/

Leave a Reply