Hvilke frekvenser føles mest generende?

Vibrationskravene for vertikale vibrationer har mindsteværdier mellem 4-8 Hz. Disse ISO 10137 baseret kurver, bygger på forsøg, hvor man har konkluderet at personer er mest sensitive overfor vibrationer mellem 4-8 Hz, og mindre sensitive overfor frekvenser udenfor dette interval.

Det betyder at to gunstige faktorer er gældende for vibrationer over 8 Hz:

1. Vibrationerne føles mindre generende.

2. Vibrationerne er sværere at sætte igang for personer. For vibration under 4 Hz føles vibrationerne mindre generende, men de er nemmere at sætte igang.

Den sidstnævnte er den dominerende faktor. Dette medfører, at konstruktioner med lavere egenfrekvenser ofte også er dem med de største udfordringer indenfor vibrationer. Selv over 8 Hz skal man dog være opmærksom på svingninger af især lettere konstruktionsdele, se evt. blogindlægget nedenfor.

Blogindlæg: 8 Hz reglen

One thought on “Hvilke frekvenser føles mest generende?

Leave a Reply