Transiente svingninger og brugerklager

Transiente svingninger opstår eksempelvis ved stødlasten fra ganglast, hop eller rytmisk personlast. I praksis kan transiente svingninger være større end de beregnede stationære svingninger (beregnet via EN 1991-1-1 DK NA [1]), hvilket resulterer i, at vores accelerationsberegninger bliver ikke-konservative. Eftervisning af accelerationskrav for transiente svingninger er en del af de fleste større normer (fx SCI … Continue reading Transiente svingninger og brugerklager

Footfall analyse – Baggrund og Cases

Footfall analyse vs. andre svingningsanalyser Footfall analyse defineres typisk som beregning af accelerationerne ved ganglast. Nogle steder hører rytmisk personlast også ind under footfall analyse, men i denne artikel defineres footfall analyse som værende ved ganglast. Footfall analyse er klart det mest hyppige lasttilfælde, når der dimensioneres for svingninger i en bygning. Det er uagtet … Continue reading Footfall analyse – Baggrund og Cases

Svingninger af lette etageadskillelser

Svingninger af lette etageadskillelser er en kendt og udbredt udfordring, som byggeriets parter ofte først bliver opmærksom på, når det er for sent. De lette etageadskillelse bliver mere og mere udbredt i nybyggeri, men også i eksisterende bygninger som indskudte dæk. Der kan være forhold som en begrænset etagehøjde eller en begrænset bæreevne af fundamentet, … Continue reading Svingninger af lette etageadskillelser

Eksempler – når kravene til grænseacceleration er FOR skærpet

I dette blog indlæg listet resultaterne fra en række eksempler, hvor kravene til grænseacceleration for boliger og kontorer i EN 1990 DK NA, er for skærpet. Kravene er ofte meget vanskelige at opfylde for tungere betonbyggerier og stort set umulige at opfylde for konstruktioner, som ikke er udført i beton. Problemet forstærkes af at modellen … Continue reading Eksempler – når kravene til grænseacceleration er FOR skærpet