Top 6: De største faldgruber ved analyse af svingninger af huldæk

For at undgå ubehagelige svingningsproblemer og for at kunne optimere huldækskonstruktion til minimering af materialeforbrug og CO2 udledning er det afgørende at kunne regne præcist på svingninger af huldæk. Faldgruber - svingninger af huldæk 1. Huldækkene antages at være understøttet af stive understøtninger, men er i stedet understøttet af bærende bjælker, som ikke er uendelig … Continue reading Top 6: De største faldgruber ved analyse af svingninger af huldæk

Jernbane Vibrationer

photography of train railway

Vibrationer fra jernbaner kan medføre et komfortproblem på etagedæk i bygninger, som er placeret i nærheden af en jernbane. Jernbane vibrationer som forplanter sig gennem undergrunden til bebyggelse er vanskeligere (dyrere) at dæmpe end støj. Det skyldes at det ikke har nogen effekt med simpel afskærmning. Vibrationer som transmitteres i undergrunden kan forstærkes ret markant … Continue reading Jernbane Vibrationer

Transiente svingninger og brugerklager

Transiente svingninger opstår eksempelvis ved stødlasten fra ganglast, hop eller rytmisk personlast. I praksis kan transiente svingninger være større end de beregnede stationære svingninger (beregnet via EN 1991-1-1 DK NA [1]), hvilket resulterer i, at vores accelerationsberegninger bliver ikke-konservative. Eftervisning af accelerationskrav for transiente svingninger er en del af de fleste større normer (fx SCI … Continue reading Transiente svingninger og brugerklager

Footfall analyse – Baggrund og Cases

Footfall analyse vs. andre svingningsanalyser Footfall analyse defineres typisk som beregning af accelerationerne ved ganglast. Nogle steder hører rytmisk personlast også ind under footfall analyse, men i denne artikel defineres footfall analyse som værende ved ganglast. Footfall analyse er klart det mest hyppige lasttilfælde, når der dimensioneres for svingninger i en bygning. Det er uagtet … Continue reading Footfall analyse – Baggrund og Cases