Altan vibrationer

Baggrund

Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget derfor kan være særligt følsomme overfor personinducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent.

Mange steder betragtes det ofte som en stor fordel, hvis en bygning har et udendørs areal som en altan eller en terrasse. Det har ført til at mange nyere lejligheder konstrueres med altaner. Desuden er der opstået virksomheder, som specialisere sig I at eftermontere altaner til eksisterende byggerier, men ikke nødvendigvis beskæftiger sig med altan vibrationer.

Eksempel på udkragede altaner.

Vibrationskrav og normer for altaner

Altan vibrationer overvejes sjældent før, der er en bruger, der klager. Det hænger sandsynligvis sammen med at Det Danske Nationale Anneks ikke indeholder krav til altan vibrationer. Man bliver derfor nødt til at kigge til mere uofficielle kilder som eksempelvis bogen Bygningsberegninger, der diskutere emnet kort og giver forslag til nogle vejledende værdier.

Erfaringer viser, at accelerationerne af altaner kan være
utilfredsstillende, ofte også hvis egenfrekvensen er større end 8 Hz. Normen beskriver grænseværdier for accelerationerne på 0.1 % og 0.2 % af tyngdeaccelerationen for henholdsvis boliger og kontorer. Kravet for kontorer er rimelig repræsentativt for større altaner. For mindre altaner vil det ofte være rimeligt at anvende et mindre accelerationskrav. Dette skyldes bl.a. brugerens forventning til at mindre altaner kan vibrere. Desuden er det fordel, hvis brugeren af altanen kan se kilden til vibrationerne.

Erfaringer fra mindre altaner tyder på, at altaner med et accelerationsniveau omkring 0.4 % af tyngdeaccelerationen (mellem 4-8 Hz), oftest vil opleves som tilfredsstillende af brugerne.

Forbedringsforslag – altan vibrationer

For mindre altaner kan det være vanskeligt at komme ned omkring de vejledende værdier for accelerationerne, grundet altanernes forholdvis lille egenvægt.

Brugeroplevelsen vil dog ofte kunne forbedres markant i form af afstivning. En fornuftig afstivningen kan for eksempel medfører en ændring i svingningsformen og/eller mindre svingninger af rækværket.

Det første skridt i en sag om altan vibrationer vil ofte være at foretage vibrationsmålinger i udgangsituationen. På den både kvantificeres brugeroplevelserne, og der kan findes en fornuftig løsning, som alle parter kan se effekten af.

Se mere om vibrationsmålinger her:
https://jsk-vibrations.com/vibrationsmaalinger/

Leave a Reply