8 Hz reglen

I det Danske Nationale Anneks: EN 1990 DK NA er der for boliger og kontorer angivet at egenfrekvenser over 8 Hz “ofte giver tilfredsstillende komfort”. Det er en udemærket tommelfingerregler, hvis man er opmærksom på faldgrupperne. Ved egenfrekvenser over 8 Hz er de overharmoniske last komponenter typisk lave, hvilket medfører et meget lille resonans bidrag, når egenfrekvensen er høj. For meget lette konstruktioner er de største vibrationer dog ofte ikke styret af resonans, hvilket gør 8 Hz reglen uhensigtsmæssig.

Eksempel fra industrien:

En trappe i stål har en egenfrekvens på 12 Hz og har en medsvingende masse på ca. 3 ton. Når personer går ned ad trappen overstiger spredningen på accelerationerne 1 % af tyngdeaccelerationen, som normalt accepteres for trapper. Situationen forværres af at svingningerne ikke kræver at personen går med en bestemt frekvens, som er tilfældet ved resonans. Svingningsdæmpere er ikke altid en hensigtsmæssig løsning til problemstillinger som denne, da svingningsdæmpere primært reducerer svingningerne omkring resonans. En mulig løsning er at gøre konstruktionen tungere og/eller ændre egensvingningsformen ved hjælp af afstivning.

Desuden bør nævnes at tungere konstruktioner ofte overdimensioneres markant, hvis der dimensioneres til at overholde et egenfrekvenskrav på 8 Hz. Se mere i indlæg og video her.

Leave a Reply