Hvilket niveau er I på?

Niveau 1: Egenfrekvenskrav Konstruktioner dimensioneres via egenfrekvenskrav, som eksempelvis 8 Hz (boliger) eller 10 Hz (fitness centre). Risiko: Kraftig over- eller underdimensionering. Niveau 2: Accelerationskrav Konstruktioner dimensioneres via accelerationskrav, som eksempelvis 0.1 % (boliger) eller 0.2 % (kontorer) af tyngdeaccelerationen. Niveau 3A: Vibrationsmålinger Vibrationsmålinger anvendes forebyggende til design. Der måles egenfrekvenser og dæmpning på lignende … Continue reading Hvilket niveau er I på?

Altan vibrationer 2.0

Baggrund Altan vibrationer kan virke generende for brugerne og opstår ofte, da altaner ikke vejer ret meget og derfor kan være særligt følsomme overfor person-inducerede svingninger fra eksempelvis gående eller hoppende personer. Desuden er problemer med svingninger af altaner, ofte noget bygherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører først opdager, når det er for sent. Mange steder … Continue reading Altan vibrationer 2.0

Vibration measurements with a smart phone

Vibration measurements - the old way Traditionally vibration measurements for obtaining natural frequencies and damping is performed with a large setup including: Folding table, data acquisition board, amplifier, PC, accelerometer and a lot of wires. This setup gives the most accurate measurements and is still the preferred method when doing vibration measurements, where high accuracy … Continue reading Vibration measurements with a smart phone

Tommelfingerregler: Hvornår er svingninger i byggebranchen vigtige?

Når man som konstruktionsingeniør er ved at designe konstruktionselementer til et byggeprojekt, kan det være praktisk med en række tommelfingerregler for at afdække om svingninger er vigtige for en den aktuelle konstruktion. Jo lettere en konstruktion er og jo længere spændet er mellem understøtningspunkterne jo vigtigere bliver vibrationerne for en konstruktion. Dette leder os til … Continue reading Tommelfingerregler: Hvornår er svingninger i byggebranchen vigtige?

Svingningsdæmper

En svingningsdæmper kommer i mange forskellige typer til forskellige industrielle formål. Dæmperne i dette indlæg er såkaldte tunede masse dæmpere (TMD'er), som anvendes i bygninger. De omtales ofte som vibrationsdæmpere og effekten af en dæmper kan ses i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8 https://www.youtube.com/watch?v=f1U4SAgy60c Hvorfor? En tunet massedæmper anvendes til dæmpe en konstruktions bevægelser, når den er … Continue reading Svingningsdæmper